Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 Unika besök sedan 2010-11-16: 124040

Det odemokratiska språket

Privatperson som startat namninsamlingen ""Det svenska språket ska vara ett officiellt och demokratiskt majoritetsspråk i Sverige!""

Artiklar och brev av Johan Svensson om svenska språket:


Mina frågor om SDs språkpolitiska program (2018-01-09)

Min fråga till Ulf Kristersson (M) om hans självklara mål att alla ska tala svenska i Sverige (2017-12-21)

Min fråga till DNs kulturchef Björn Wiman med anledning av hans och tidningens kritik mot Svenska Akademien (2017-12-02)

Min fråga till professor Claes Sandgren om hans kritik mot Svenska Akademiens ständiga sekreterare på DN Debatt (2017-11-29)

Min fråga till Ebba Witt-Brattström med anledning av hennes kritik mot Svenska Akademien till TT (2017-11-25)

Språktidningens dubbla ansikten i fråga om svensk språkpolitik och språkdemokrati (2014-09-23)

Språkrådets fyra obesvarade frågor om språk och demokrati” (2014-08-06)

En kommentar till ”Är språklagen odemokratisk och därmed Språkförsvaret odemokratiskt?” (2014-04-14)

Anmälan till Granskningsnämnden (SVT:s brist på mediegranskning) (2014-04-06)

Kulturministerns brevförsvar av den odemokratiska språkpolitiken (2014-01-22)

Kommentar till Språkförsvarets synpunkter på innehållet i ”Det svenska språkets falska vänner” (2013-10-05)

Det svenska språkets falska vänner (2013-08-13)

Professor kontaktad på svenska (2013-08-06)

Språkrådet svarar om hen och queerpolska (2013-08-06)

Riksdagspartierna om bristen på mediekritik i SVT (2013-08-06)

Babiansvenskan (2013-02-13)

Sanningen om Expressen: Sex, lögner och incestuösa medieband? (2012-09-26)

Plagiering har ersatt tolkning som norm vid inlåningen av nya ord i svenskan (2012-04-22)

För staten är svenska i standardspråket endast en fråga av akademisk karaktär (2012-01-31)

Vanliga frågor om debattartikeln "Pomperipossaspråket" (2011-05-14)

Öppet brev till riksdagen om en demokratisering av det svenska majoritetsspråket (2011-04-06)

Låt folket få rösta om svenska språket (2011-04-03)

Pomperipossaspråket (2011-03-31)

Öppet brev till Sveriges Riksdag om det odemokratiska svenska språket (2010-12-07)

Brev från en statlig språkvårdare (2010-11-29)

Det odemokratiska språket (2010-11-15)

Tidningsversionen av "Det odemokratiska språket" (SvD 2010-09-01)

Om mediespråkvård på undantag - systemkraschen snart ett faktum? (2010-07-16)

Riksdagspartierna om bristen på mediekritik i SVT

Publicerad: 2013-08-06


Nedan följer de svar jag fick av riksdagspartierna angående bristen på mediekritik i Sveriges television. På första frågan svarade fem av åtta partier. De som inte svarade på den första frågan – Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – fick inte heller något mejl med följdfrågor.  Endast två partier, Centerpartiet och Kristdemokraterna, besvarade det andra mejlet. Ingen av dem besvarade dock de tre sakligt och koncist formulerade följdfrågorna.

Ur demokratisk synpunkt är det däremot ingen skillnad om ett riksdagsparti inte svarar alls (M, SD, V) inte vill besvara följdfrågorna för att man inte vill att medborgarna ska få veta sanningen bakom de vackra men tomma orden i partiets första mejlsvar (FP, MP och S) eller om man bara inte är kompetent nog att besvara följdfrågorna (C och KD). Det vore som att tvingas välja mellan en politisk pest eller kolera. Alternativen är helt enkelt lika dåliga.

>>>>>>>


1) FÖRSTA FRÅGAN OCH SVAREN PÅ DENNA

To: info@centerpartiet.se
Subject: Om villkorad mediekritik i SVT? (C)
Date: Mon, 15 Oct 2012 10:20:29 +0000

Hej!
 
Jag undrar om Centerpartiet [samma fråga mejlades samtidigt även till FP, KD, M, MP, SD och V] vill skriva in en skyldighet för SVT att bedriva egen och djupgående mediekritik, förslagsvis både som ett timmeslångt veckoprogram (jfr Uppdrag granskning) och som en stående sektion i de dagliga nyhetssändningarna (jfr Ekonomi, Sport och Väder), i programföretagets sändningsvillkor?

Om ja: Hur snart tror ni att villkorsändringen kan vara genomförd?

Om nej: Motivera kort varför ni inte vill genomföra den nu förslagna villkorsändringen?

Mvh, Johan Svensson
 
 
Från "Sanningen om Expressen: Sex, lögner och incestuösa medieband?" (2012-09-26):

Torbjörn von Krogh, medieforskare som skrivit en doktorsavhandling om mediernas ansvarighet (”Understanding Media Accountability – Media Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010”, 2012, Mittuniversitet, Sundsvall), anser att det idag är programmet ”Medierna” i Sveriges Radio som står för den mest effektiva mediekritiken (”Skandal att SVT inte har mediekritiskt program”, Journalisten.se 2012-08-21). Torbjörn von Krogh tycker att mediekritiken från medierna själva annars bäst kan beskrivas som ”ett lite krafsande på ytan”, eftersom det saknas egen och djupgående journalistik (”Mediekritik viktigare än man tror”, Publicerat, Sveriges Radio P1, 2012-09-08 kl 15.35).

Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M) hävdar, med anledning av den avlyssningsskandal som ledde till nedläggningen av den anrika brittiska tabloiden ”News of The World”, att bristen på en kritisk granskning av de statliga och privata mediernas nyhetsförmedling är både ”farlig” och ”en allvarlig brist”. Gunnar Hökmark varnar även för en övertro på de journalistiska idealen, vilka i praktiken är underordnande de privata mediernas vinstintressen (”Makthavare utan granskning skapar rädsla”, Hokmark.eu, 2011-07-17).

Expressen chefredaktör, Sveriges mäktigaste mediepersonlighet enligt tidskriften Fokus årliga lista över de 100 mäktigaste personerna under 2011 (Fokus.se/makthavarlistan/), undrar hur nyhetsmedierna ska ”försvara sig mot alla försök att stoppa en fri och oberoende rapportering” (”Thomas Mattsson: Flera hot mot en fri och oberoende rapportering”, Exp 2012-03-08). Om det därmed avses nyhetsmedier som är fria från felaktigheter och vinstkrav, med en oberoende och kritisk granskning av andra medier, tycks det tråkigt nog vara ont om sådana i Sverige idag.

http://www.detodemokratiskaspraket.se/artikel11.aspA) CENTERPARTIETS FÖRSTA SVAR

From: centerpartiet@centerpartiet.se
Date: Tue, 16 Oct 2012 16:49:30 +0200
Subject: SV: Om villkorad mediekritik i SVT? (C)

Hej!

Tack för din fråga.

 

Nej, Centerpartiet vill inte skriva in någon villkorsändring på det sätt som du beskriver. Det är inte förenligt med vår syn på vår syn på att SVT ska vara fritt och obundet och på vår syn om public service.

 

Vänligen,
Inger Fredriksson

Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet.se |
centerpartiet@centerpartiet.se 

From: information@folkpartiet.se
To: calbalacrab@hotmail.com
Subject: Re: {Info mejlbox}, Om villkorad mediekritik i SVT? (FP)B) FOLKPARTIETS FÖRSTA SVAR
_________________________________

 

Susanne Hagbard

NOV 07, 2012  |  04:36PM CET

Hej!

Tack för ditt mejl till Folkpartiet liberalerna!

Det är en viktig fråga att också granska mediers egen roll i samhället. Men Folkpartiets anser att politiker inte ska detaljreglera vilka program Svt ska sända. På Sveriges radio finns ett särskilt program om mediegranskning (Medierna). Det är fullt möjligt inom det uppdraget man har idag för Svt att göra något liknande.

Vänliga hälsningar,
Susanne Hagbard
Folkpartiets riksdagskansli

 

Detta ärende har ärendenummer: 12833C) KRISTDEMOKRATERNAS FÖRSTA SVAR

Date: Fri, 26 Oct 2012 17:13:21 +0200
Subject: Re: Om villkorad mediekritik i SVT? (KD)
From: simon.olsson@kristdemokraterna.se


Hej Johan!

 

Grunden är att vi vill ge SVT ett fritt och oberoende uppdrag och att granskning sker i efterhand av Granskningsnämnden. I den nya public service-utredningen föreslås att SVT:s uppdrag bli tydligare och något skarpare. Mediekritik är förstås viktigt och inte minst från ett public service-bolag som hela tiden behöver förhålla sig till det unika uppdrag de har.

 

När det gäller längden och formatet på en sådan mediekritik har vi inte specificerat det. Vi ser inte något behov av att ha det som ett stående inslag i de dagliga nyhetssändningarna.

 

Vänliga hälsningar

 

Simon Olsson

Handläggare

Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli

08-786 46 73

0722-04 67 52

D) MILJÖPARTIETS FÖRSTA SVAR


> From: alf.karlsson@riksdagen.se
> Subject: Om villkorad mediekritik i SVT? (MP)
> Date: Wed, 17 Oct 2012 08:48:24 +0200
>
>
> Hej Johan
>
>
> Tack för din fråga till Miljöpartiet de gröna om vår politik för public
> service och dess självständighet.
>
> De krav som staten uppställer på Sveriges television, Sveriges Radio och
> Utbildningsradion ska enligt MP:s mening stödja en fri och oberoende public
> service. Vi har bland annat därför motsatt oss den borgerliga regeringens
> införda krav på förhandsgranskning av vissa nya medietjänster hos SVT m fl
> och verkar i övrigt för att public service tillförsäkras ett oberoende från
> stat och andra intressen, så långt det bara är möjligt. Vi är övertygade om
> att en fri och självständig public service är en vital och nödvändig del i
> upprätthållandet av vårt demokratiska system.
>
> Från gång till annan framföra diskussioner om behov av reglering av
> innehållet i grundlagsskyddad media. Senast har en utförlig utredning gjort
> av Yttrandefrihetskommittén i dess slutbetänkande En översyn av tryck- och
> yttrandefriheten (SOU 2012:55). Slutsatsen av kommitténs arbete är bland
> annat att någon ytterligare reglering inom det tryck- och
> yttrandefrihetsrättsliga området för att värna vitala intressen i Sverige,
> inte i huvudsak synes behövas. De områden där behov synes finnas handlar om
> att utöka det sk meddelarskyddet och meddelarfriheten till anställda i
> privata företag finansierade av skattemedel, ett skydd mot hets pga
> könsidentitet och funktionshinder.
>
>
> Mot bakgrund av det ovan anförda är svaret att Miljöpartiet inte anser att
> en skyldighet ska införas för SVT att bedriva egen och djupgående
> mediekritik. Vi är övertygade om att SVT kommer göra detta utan politiska
> pekpinnar.
>
>
> På uppdrag av kulturpolitiska talespersonen Tina Ehn,
>
>
> Alf Karlsson
> Teamchef, samhällsteamet
> Miljöpartiet de grönas riksdagskansli


E) SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSTA SVAR

 

> Subject: Ang. Vb: Om villkorad mediekritik i SVT? (S)
> From: noreply@socialdemokraterna.se
> Date: Fri, 19 Oct 2012 13:38:41 +0200
>
>
> Hej Johan
>
> Tack för ditt mejl.
>
> Programsättning är en fråga för de bolag inom Public Service, inte för
> politiker. Det är ytterst viktigt att dessa bolag inom Public Service står
> fria från påverkan avseende vilka program som ska finnas i bolagens
> tablåer. Ett medieanalyserande program hos SVT är ett sätt att ta sitt
> ansvar som public service-bolag, och kan säkerligen vara en bra idé, men
> enskilda programidéer är alltså inget som vi anser ska skrivas in i
> sändningsvillkoren.
>
> Vänliga hälsningar
>
> Socialdemokraterna
>
> www.socialdemokraterna.se

 

2) FÖLJDFRÅGORNA OCH SVAREN PÅ DESSA

To: centerpartiet@centerpartiet.se
Subject: RE: SV: Om villkorad mediekritik i SVT? (C)
Date: Wed, 14 Nov 2012 22:34:24 +0000

Hej igen!

Då innehållet i SVT:s sändningar i dag saknar en egen och djupgående granskning av andra medier och deras nyhetsförmedling anser jag att bolaget inte utövar sin sändningsrätt ”opartiskt och sakligt” (5 § Tillstånd att sända television, bilaga 1, Regeringsbeslut 86, 2009-12-17). Vissa medieforskare menar till och med att det är en ”skandal” att bolaget saknar just detta (”Skandal att SVT inte har ett mediekritiskt program”, Journalisten.se 2012-08-21).


Jag hoppas därför att ni vill vara vänliga att besvara tre följdfrågor om SVT:s uppdrag.


I SVT:s sändningstillstånd för 2010-2013 står det i första stycket på sidan två direkt under rubriken ”Tillståndets innebörd, tid och upphörande”:

Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

1) Varför inte förtydliga uppdraget så att det framgår att det ska hänsyn även ska tas till ”mediala intressen”?

 Det vill säga:

”Verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, mediala, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället”.


I ovan nämnda stycke anges vidare:

Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.


2) Menar ni att mediekritik och mediekritiska program inte är lika betydelsefulla för allmänintresset som nyhetsprogram (9 §), kulturprogram (10 §) och program för barn och unga (11 §)? För det är ju faktiskt så att alla de tre sistnämnda programområdena nämns uttryckligen under rubriken ”Innehållet i sändningarna”.


 

I 9 § 3 st. i SVT:s sändningstillstånd anges att:

 

SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.

3) Varför inte förtydliga skrivningen så att även ”medier” läggs till i uppräkningen?

Det vill säga:

”SVT ska granska medier, myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.”


Mvh, Johan Svensson

A) CENTERPARTIETS ANDRA SVAR

From: centerpartiet@centerpartiet.se
Subject: SV: SV: Om villkorad mediekritik i SVT? (C)
Date: Tue, 4 Dec 2012 12:00:55 +0000

Hej!

Anledningen till att Centerpartiet inte vill detaljstyra verksamheten är att public service ska vara politiskt och kommersiellt oberoende.

 

Vänligen,
Inger Fredriksson

Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet.se |
centerpartiet@centerpartiet.se 

 

To: centerpartiet@centerpartiet.se
Subject: RE: SV: SV: Om villkorad mediekritik i SVT? (C)
Date: Tue, 4 Dec 2012 12:24:20 +0000

Hej Inger,

Vänligen återkom med svar på frågorna 1-3 nedan.

Menar du verkligen att SVT:s sändningstillstånd INTE är en politisk detaljstyrning av tv-bolagets verksamhet? Vad är tillståndet i så fall enligt din och Centerpartiets mening?

Mvh, Johan


B) FOLKPARTIETS ANDRA SVAR

Date: Thu, 15 Nov 2012 13:24:41 +0100
Subject: Re: Om villkorad mediekritik i SVT? (KD)
From: simon.olsson@kristdemokraterna.se

Hej igen Johan,

 

Eftersom jag inte själv arbetar med de här frågorna på den här detaljnivån så hänvisar jag till det svar du redan fått. Dina tankar och frågeställningar är dock intressanta. Jag skickar dem vidare till våra handläggare och politiker som arbetar med public service-frågorna så kan de ta med detta i kommande arbete.

 

Allt gott!

 

/Simon