Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05 Unika besök sedan 2010-11-16: 125107

Det odemokratiska språket

Privatperson som startat namninsamlingen ""Det svenska språket ska vara ett officiellt och demokratiskt majoritetsspråk i Sverige!""

Artiklar och brev av Johan Svensson om svenska språket:


Mina frågor om SDs språkpolitiska program (2018-01-09)

Min fråga till Ulf Kristersson (M) om hans självklara mål att alla ska tala svenska i Sverige (2017-12-21)

Min fråga till DNs kulturchef Björn Wiman med anledning av hans och tidningens kritik mot Svenska Akademien (2017-12-02)

Min fråga till professor Claes Sandgren om hans kritik mot Svenska Akademiens ständiga sekreterare på DN Debatt (2017-11-29)

Min fråga till Ebba Witt-Brattström med anledning av hennes kritik mot Svenska Akademien till TT (2017-11-25)

Språktidningens dubbla ansikten i fråga om svensk språkpolitik och språkdemokrati (2014-09-23)

Språkrådets fyra obesvarade frågor om språk och demokrati” (2014-08-06)

En kommentar till ”Är språklagen odemokratisk och därmed Språkförsvaret odemokratiskt?” (2014-04-14)

Anmälan till Granskningsnämnden (SVT:s brist på mediegranskning) (2014-04-06)

Kulturministerns brevförsvar av den odemokratiska språkpolitiken (2014-01-22)

Kommentar till Språkförsvarets synpunkter på innehållet i ”Det svenska språkets falska vänner” (2013-10-05)

Det svenska språkets falska vänner (2013-08-13)

Professor kontaktad på svenska (2013-08-06)

Språkrådet svarar om hen och queerpolska (2013-08-06)

Riksdagspartierna om bristen på mediekritik i SVT (2013-08-06)

Babiansvenskan (2013-02-13)

Sanningen om Expressen: Sex, lögner och incestuösa medieband? (2012-09-26)

Plagiering har ersatt tolkning som norm vid inlåningen av nya ord i svenskan (2012-04-22)

För staten är svenska i standardspråket endast en fråga av akademisk karaktär (2012-01-31)

Vanliga frågor om debattartikeln "Pomperipossaspråket" (2011-05-14)

Öppet brev till riksdagen om en demokratisering av det svenska majoritetsspråket (2011-04-06)

Låt folket få rösta om svenska språket (2011-04-03)

Pomperipossaspråket (2011-03-31)

Öppet brev till Sveriges Riksdag om det odemokratiska svenska språket (2010-12-07)

Brev från en statlig språkvårdare (2010-11-29)

Det odemokratiska språket (2010-11-15)

Tidningsversionen av "Det odemokratiska språket" (SvD 2010-09-01)

Om mediespråkvård på undantag - systemkraschen snart ett faktum? (2010-07-16)

Anmälan till Granskningsnämnden (SVT:s brist på mediegranskning)

Publicerad: 2014-04-06


Ladda ner
"Anmälan till Granskningsnämnden (SVT:s brist på mediegranskning)" (2014-04-02) ( 355 kB)Anmälan till Granskningsnämnden (SVT:s brist på mediegranskning)

To: registrator@radioochtv.se
CC: helena.soderman@mrtv.se
Date: Wed, 26 Mar 2014 08:16:25

Hej,

Jag anser att Sveriges Television inte uppfyller sitt public service-uppdrag. Detta eftersom att innehållet i SVT:s sändningar i dag saknar en egen och djupgående granskning av andra medier och deras nyhetsförmedling. Bolaget utövar med andra ord inte sin sändningsrätt ”opartiskt och sakligt” (13 § Tillstånd för Sveriges Television att sända tv ochsökbar text-tv, Regeringsbeslut 83, 2013-12-19).

Vissa medieforskare menar till och med att det är en ”skandal” att bolaget saknar just detta (”Skandal att SVT inte har ett mediekritiskt program”, Journalisten.se 2012-08-21). Att medierna har en stor makt i samhället framgår av Riksdagen.se ("Riksdagen i samhället", 2014-03-25):

"Medierna är med och styr samhällsutvecklingen. Genom nyhetsförmedling och information påverkar de opinionen, det vill säga vad folk tycker och tänker. Medierna kallas ibland den tredje statsmakten. Riksdagen och regeringen är de första statsmakterna."

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagen-i-samhallet/

Jag förslår därför att Granskningsnämnden förtydligar sändningsvillkoren för Sveriges Television enligt följande tre punkter.

 

1) I SVT:s sändningstillstånd för 2014-2019 står det andra meningen i första stycket på sidan tre direkt under rubriken ”Kulturdepartementet 2013-12-19" (stycket direkt ovanför det med rubriken "Tillståndets innebörd, tid och upphörande”):

Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

- Varför inte förtydliga uppdraget så att det framgår att det ska hänsyn även ska tas till ”mediala intressen”?

 Det vill säga istället skriva att:

”Verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, mediala, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället”.

 

2) Sist i ovan nämnda stycke anges vidare:

Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.

- Mediekritik och mediekritiska program är lika betydelsefulla för allmänintresset som nyhetsprogram (8 §), kulturprogram (9 §) och program för barn och unga (10 §). Ändå är det faktiskt så att det bara är de tre sistnämnda programområdena nämns uttryckligen under rubriken ”Allmänna bestämmelser”.

 

3) I 8 § 3 st. i SVT:s sändningstillstånd anges att:

SVT ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.

- Varför inte förtydliga skrivningen så att även ”medier” läggs till i uppräkningen?

Det vill säga istället skriva att:

”SVT ska granska medier, myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer.”

 

SÄNDNINGSTILLSTÅND

http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Reglerna/SVT-SR-och-UR/

 

Hör av er om ni behöver någon ytterligare information. Jag vill även att ni underrättar mig om Granskningsnämnden tar ett besluta om att öppna ett ärende med anledning av uppgifterna i detta brev eller inte. Jag vill även ta del av ett eventuellt framtida beslut i ärendet.

Mvh, Johan Svensson

 Johan Svensson Kontakta mig

Medborgaruppropet "Vi som vill folkomrösta om Sveriges officiella majoritetsspråk senast 2014!" i Facebook